Prezentare

Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte (DDIP) Bihor s-a înfiinţat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Bihor, pe perioadă nedeterminată, fiind o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică proprie, susţinută financiar şi aflată în subordinea directă a Consiliului Judeţean Bihor.

Prin activităţi şi acţiuni specifice, Direcţia are menirea de a contribui la dezvoltarea economico-socială şi protejarea patrimoniului cultural al judeţului Bihor, dar şi a comunităţilor judeţului.

Pentru atingerea scopului său, DDIP Bihor şi-a fixat o serie de obiective. Printre acestea se numără iniţierea de programe, proiecte si activităţi care să asigure în primul rând soluţionarea unor probleme economico-sociale de interes judeţean, dar şi a celor de interes local, micro-regional, respectiv regional, al colectivităţilor din aria administrativă a judeţului Bihor. Totodată, DDIP şi-a asumat identificarea căilor, mijloacelor şi resurselor pentru realizarea programelor şi proiectelor de dezvoltare economico-socială a judeţului, de îmbunătăţire a infrastructurii publice şi de mediu.

Un alt obiectiv al Direcţiei îl reprezintă coordonarea şi sprijinirea procesului de implementare a programelor şi proiectelor de dezvoltare ale comunităţilor locale, conform planurilor de dezvoltare elaborate şi aprobate. În conformitate cu statutul său, DDIP sprijină activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinzătorilor persoane fizice, prin oferirea de asistenţă, consultanţă şi informaţii şi se implică în stimularea dezvoltării capitalului autohton şi atragerea capitalului străin în judeţ.

Promovarea imaginii externe a judeţului cât şi a oportunităţilor de afaceri şi cooperare la nivel judeţean, naţional şi internaţional precum şi identificarea unor surse de finanţare interne şi externe pentru aceste activităţi, promovarea, sprijinirea şi implementarea acţiunilor şi proiectelor de cooperare transfrontalieră în cadrul Euroregiunii Bihor – Hajdu Bihar precum şi a parteneriatelor locale transfrontaliere reprezintă alte priorităţi asumate de DDIP Bihor.

Printre altele, Direcţia îşi propune stimularea creării şi implementării mecanismelor parteneriale public – private, iniţierea, sprijinirea şi realizarea unei strategii de dezvoltare a turismului în judeţul Bihor, dar şi realizarea de proiecte pentru administraţiile locale şi judeţene în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile din fonduri ale UE, fonduri guvernamentale şi alte surse.

Elaborarea şi coordonarea programelor şi proiectelor de protecţie, revitalizare şi punere în valoare a monumentelor aflate în domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Bihor, stabilirea strategiilor şi finanţarea sau cofinanţarea programelor şi publicaţiilor pentru animarea culturală şi stimularea interesului public faţă de monumentele istorice, precum şi realizarea materialelor de promovare a monumentelor, a obiectelor de artă, a ansamblurilor, a siturilor arheologice sau de orice altă natură existente în judeţul Bihor sunt alte priorităţi ale Direcţiei. Nu în ultimul rând, DDIP difuzează informaţii de interes public privind euroregiunea Bihor – Hajdu-Bihar, prin intermediul site-ului de ştir iwww.agentianewsbihor.ro .

Pentru atingerea obiectivelor sale, Direcţia colaborează şi cooperează cu autorităţi ale administraţiei publice locale, regionale, naţionale şi transfrontaliere, cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest, instituţii şi servicii publice, agenţi economici, organisme neguvernamentale şi persoane juridice şi fizice din ţară şi străinătate interesate în dezvoltarea economico-socială a judeţului Bihor. Potrivit statutului său, DDIP Bihor se poate asocia cu agenţi economici, organisme şi instituţii din ţară şi străinătate în vederea realizării scopului şi obiectivelor prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, se poate asocia şi/sau deveni membru al asociaţiilor sau organizaţiilor de profil naţionale si internaţionale ce au obiective şi scopuri comune, cu avizul Consiliului Judeţean Bihor ori poate înfiinţa asociaţii în vederea realizării scopului şi obiectivelor sale statutare.

Pentru mai multe informatii, vă rugăm să ne contactaţi:

Program: L-V, 8:00-16:00
Adresa sediului: Oradea, P-cul Traian, nr.5

Adresa secretariat și birouri: Oradea, str. P-cul IC Bratianu, nr. 8

Telefon: 0741 210999

E-mail: ddipbihor@gmail.com