Posturi vacante, promovare in grad

ANUNT CONCURS

Anunț concurs pentru post contractual

 

Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte cu sediul in: loc. Oradea, str. Parcul  Traian, nr. 5, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea următorelor posturi contractuale, aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei, după cum urmează :

În cadrul Compartimentului pentru Siguranța Circulației:

  1. Denumirea postului- Referent, debutant -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat .

         În cadrul Compartimentului Relaţii Publice

  1. Denumirea postului- Consilier grad II -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- 6 luni

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 11.02.2019, ora 10:00, la sediul din Oradea, Str. Parc I.C. Bratianu, Nr. 8

Proba de interviu:- data de 18.02.2019, ora 10:00, la sediul din Oradea, Str. Parc I.C. Bratianu, Nr. 8

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la sediul din Oradea, Str. Parc I.C. Bratianu, Nr. 8

Date contact: Secretariat, tel. 0741 210 999

Reprezentant legal,

Póti Csaba,

Director adjunct

Rezultatul selectia de dosare:

190121181449_0001

Anunti si bibliografie

ANUNT-BIBLIOGRAFIE

Rezultatul probei scrise:

scan

Rezultatul interviu din data de 18.02.2019:

Rezultat_interviu

Rezultat final:

Rezultat final