Posturi vacante

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte cu sediul in: loc. Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5, jud. Bihor, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului- consilier in cadrul compartimentului contabilitate -post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:- 3 ani si 6 luni

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă:- data de 12 septembrie 2018, ora 9:00, la sediul din Oradea, Str. Parc I.C. Bratianu, Nr. 8

Proba de interviu:- data de 17 septembrie 2018, ora 9:00, la sediul din Oradea, Str. Parc I.C. Bratianu, Nr. 8

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  10 zile lucrătoare de la publicarea anunţului, la sediul din Oradea, Str. Parc I.C. Bratianu, Nr. 8

Date contact: Secretariat, tel. 0741 210 999

Anunti si bibliografie:

180813150405_0001