Program de finantare 2018

Program de finantare 2018

Programul anual al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pentru anul 2018 stabilit în condiţiile Legii nr. 350/2005, Ordinului nr. 130/2006

Autoritatea finantatoare: Directia de Dezvoltare si Implementare Proiecte – Judetul Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5 judetul Bihor, acorda finantari nerambursabile pentru activitati de interes nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005  si a Ordinului nr. 130/2006.

Domeniile pentru care se pot depune cereri sunt:
– activitati culturale, de tineret si comemorare a Centenarului Marii Uniri (concursuri, simpozioane, recitaluri, editare carti si publicatii, activitati de comemorare etc.);
– activitati sociale (campanii de promovare a sanatatii, consiliere, îndrumare, integrare si reintegrare, dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane defavorizate etc.);
– sport;
– reducerea vulnerabilitatilor la coruptie.

Bugetul  alocat al programului este de 1.200.000 lei din bugetul local.
Durata  de derulare a proiectelor este pe parcursul anului 2018.
Documentatia de solicitare a finantarii poate fi depusa în cadrul a trei sesiuni.

Calendarul activitatilor pentru prima sesiune de depunere a proiectelor este urmatorul:

•     – Termenul limita de depunere a documentatiei de solicitare este 8 iunie 2018 ora 15.00, la secretariatul D.D.I.P. – Bihor, în Oradea, str. Parc I.C. Bratianu nr.8 judetul Bihor;
•     – Verificarea conformitatii administrative a cererilor de finantare depuse se va face imediat dupa înregistrarea lor la secretariatul Directiei de Dezvoltare si Implementare Proiecte;
•     – Sedinta comisiei de evaluare si selectie va avea loc în perioada 11-15 iunie 2018.

Calendarul activitatilor pentru a doua sesiune de depunere a proiectelor este urmatorul:

•     – Termenul limita de depunere a documentatiei de solicitare este 16 iulie 2018 ora 15.00, la secretariatul D.D.I.P. – Bihor, în Oradea, str. Parc I.C. Bratianu nr. 8 judetul Bihor;
•     – Verificarea conformitatii administrative a cererilor de finantare depuse se va face imediat dupa înregistrarea lor la secretariatul Directiei de Dezvoltare si Implementare Proiecte;
•      Sedinta comisiei de evaluare si selectie va avea loc în perioada 17-23 iulie 2018.

Calendarul activitatilor pentru a treia sesiune de depunere a proiectelor este urmatorul:

•     – Termenul limita de depunere a documentatiei de solicitare este 17.09.2018 ora 15.00, la secretariatul D.D.I.P. – Bihor, în Oradea, str. Parc I.C. Bratianu nr. 8 judetul Bihor;
•     – Verificarea conformitatii administrative a cererilor de finantare depuse se va face imediat dupa înregistrarea lor la secretariatul Directiei de Dezvoltare si Implementare Proiecte;
•     – Sedinta comisiei de evaluare si selectie va avea loc în perioada 18- 25 septembrie 2018.

Documente:

regulament-2018

Anexa-3