Program de finantare 2019

Program de finanțare 2019

            Programul anual al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pentru anul 2019 stabilit în condiţiile Legii nr. 350/2005 și a Ordinului nr. 130/2006

                        Autoritatea finanţatoare: Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte – Judeţul Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian, nr. 5 județul Bihor, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi de interes nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005  și a Ordinului nr. 130/2006.

Domeniile pentru care se pot depune cereri sunt:

 • CULTURĂ – 600 000 lei

– editare carţi, monografii, pliante, broşuri, cd–uri, e-book-uri;

– activități culturale;

– activități educaționale;

– activități de celebrare,

– activități cultural – educative- nonformale etc.

 • SPORT – 375 000 lei

– activități sportive;

– activități cu caracter sportiv;

 • REDUCEREA VULNERABILITĂŢILOR LA CORUPŢIE – 25.000 lei

Bugetul alocat al programului este de 1.000.000 lei din bugetul local.

            Durata de derulare a proiectelor este pe parcursul anului 2019.

            Documentația de solicitare a finanţării poate fi depusă în cadrul a trei sesiuni.

           

Calendarul activităților pentru prima sesiune de depunere a proiectelor este următorul:

 • – Termenul limită de depunere a documentației de solicitare este 27 iunie 2019 ora 15.00, la secretariatul D.D.I.P. – Bihor, în Oradea, str. Parc I.C. Brătianu nr.8 județul Bihor;
 • – Verificarea conformităţii administrative a cererilor de finanţare depuse se va face imediat după înregistrarea lor la secretariatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • – Şedinţa comisiei de evaluare şi selecţie va avea loc în perioada 28 iunie -5 iulie 2019

            Calendarul activităților pentru a doua sesiune de depunere a proiectelor este următorul:

 • – Termenul limită de depunere a documentației de solicitare este 15 iulie 2019 ora 15.00, la secretariatul D.D.I.P. – Bihor, în Oradea, str. Parc I.C. Brătianu nr. 8 județul Bihor;
 • – Verificarea conformităţii administrative a cererilor de finanţare depuse se va face imediat după înregistrarea lor la secretariatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Şedinţa comisiei de evaluare şi selecţie va avea loc în perioada 16 – 22 iulie 2019.

            Calendarul activităților pentru a treia sesiune de depunere a proiectelor este următorul:

 • – Termenul limită de depunere a documentației de solicitare este 13 septembrie 2019 ora 15.00, la secretariatul D.D.I.P. – Bihor, în Oradea, str. Parc I.C. Brătianu nr. 8 județul Bihor;
 • – Verificarea conformităţii administrative a cererilor de finanţare depuse se va face imediat după înregistrarea lor la secretariatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • – Şedinţa comisiei de evaluare şi selecţie va avea loc în perioada 16 – 20 septembrie 2019.

Acest anunt a apărut in Monitorul Oficial al Romaniei, nr. 80 / 23.05.2019, Partea a VI- a.

REGULAMENT 2019

Anexa_1

Anexa _2

ANEXA_3

Anexa_4

Anexa_5

Anexa_6

Anexa_7

Anexa_8

Anexa_9

Anexa_10

Anexa _11

anexa_OPIS

ANEXA_SPORT