Program de finantare 2017

Program de finantare 2017

Programul anual al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pentru anul 2017 stabilit în condiţiile Legii nr. 350/2005, Ordinului nr. 130/2006

Autoritatea finanţatoare: Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte – Judeţul Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian, Nr. 5 acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi de interes nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, Ordinul nr. 130/2006.

Domeniile pentru care se pot depune cereri sunt: activităţi culturale şi de tineret, activităţi sociale, sport, reducerea vulnerabilităților la corupție.

Bugetul programului este de 1.500.000 lei.

Finanţarea nerambursabilă acordată unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte – Judeţul Bihor şi beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei de proiecte conform Regulamentului privind acordarea acestor finanţări.

Sumele pot fi modificate prin hotărâre a conducerii.

Anunţul de participare al Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte pentru acordarea finanţărilor nerambursabile pentru anul 2017 stabilit în condiţiile Legii nr. 350/2005, Ordinului nr. 130/2006

Autoritatea finanţatoare: Direcţia de Dezvoltare şi Implementare Proiecte – Judeţul Bihor, cu sediul în municipiul Oradea, str. Parcul Traian nr. 5, cod fiscal 26774943.

Baza legală a acordării finanţărilor nerambursabile : Legea nr. 350/2005, Ordinul nr. 130/2006.

Domeniile pentru care se pot depune cereri sunt:

 • activităţi culturale şi de tineret (concursuri, simpozioane, recitaluri, editare cărţi şi publicaţii, expoziţii, schimb de experienţă, etc.);
 • activităţi sociale (campanii de promovare a sănătăţii, consiliere, îndrumare, integrare şi reintegrare, dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane defavorizate, etc.);
 • sport;
 • reducerea vulnerabilităţilor la corupţie.

Buget alocat: 1.500.000 lei din bugetul local.

Durata proiectelor : derulare pe parcursul anul 2017.

Documentaţia de solicitare a finanţãrii poate fi depusă în trei sesiuni.

Calendarul activitatilor pentru prima sesiune de depunere a proiectelor este urmatorul:

 • Termenul limită de depunere a documentatiei de solicitare este 4 mai 2017 ora 15.00, la secretariatul DDIP-Bihor, Oradea, str. Parc IC Bratianu nr 8;
 • Verificarea conformităţii administrative a cererilor de finanţare depuse se va face imediat după înregistrarea lor la secretariatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Şedinţa comisiei de evaluare şi selecţie va avea loc în perioada 5-8 mai 2017.

 Calendarul activitatilor pentru a doua sesiune de depunere a proiectelor este urmatorul:

 • Termenul limită de depunere a documentatiei de solicitare este 15 iunie 2017 ora 15.00, la secretariatul DDIP-Bihor, Oradea, str. Parc IC Bratianu nr 8;
 • Verificarea conformităţii administrative a cererilor de finanţare depuse se va face imediat după înregistrarea lor la secretariatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Şedinţa comisiei de evaluare şi selecţie va avea loc în perioada 19-23 iunie 2017.

Calendarul activitatilor pentru a treia sesiune de depunere a proiectelor este urmatorul:

 • Termenul limită de depunere a documentatiei de solicitare este 14 iulie 2017 ora 15.00, la secretariatul DDIP-Bihor, Oradea, str. Parc IC Bratianu nr 8;
 • Verificarea conformităţii administrative a cererilor de finanţare depuse se va face imediat după înregistrarea lor la secretariatul Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte;
 • Şedinţa comisiei de evaluare şi selecţie va avea loc în perioada 17-21 iulie 2017.

Documente:

regulament-finantare-2017